Tuyến Miền Trung

Tuyến Miền Trung xuất phát từ Thành Phố Hồ Chi Minh đi các tỉnh miền trung có khoản cách, trạm dừng và cước vận chuyển như sau:
  
1. Nha Trang – Khánh Hòa
Tên Chành: Sài Gòn – Nha Trang – Khánh Hòa ( chành xe nha trang )
Khoản cách tuyến: 450km
Thời gian xe chạy: 7 đến 8 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 1 đến 2 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 24 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Tp.Phan Thiết, Phan Rang – Tháp Chàm, Cam Lâm, Cam Ranh, Ngã Ba Thành, Diên Khánh, Tp.Nha Trang
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn
Cước vận chuyển: 300,000đ/khối ; 1,000,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 8 triệu đến 11 triệu/ xe 

2. Tuy Hòa - Phú Yên
Tên Chành: Sài Gòn – Tuy Hòa – Phú Yên ( chành xe phú yên )
Khoản cách tuyến: 550km
Thời gian xe chạy:  12 đến 15 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 1 đến 2 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 24 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Tp.Nha Trang, Vạn Ninh, Vạn Giã, Tp.Tuy Hòa.
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn
Cước vận chuyển: 350,000đ/khối ; 1,200,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 10 triệu đến 12 triệu/ xe 

3. Quy Nhơn – Bình Định
Tên Chành: Sài Gòn – Quy Nhơn – Bình Định ( chành xe quy nhơn )
Khoản cách tuyến: 600km
Thời gian xe chạy: 14 đến 16 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 1 đến 2 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 24 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Tp.Tuy Hòa, TX. Song Cầu, Tp.Quy Nhơn
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn
Cước vận chuyển: 350,000đ/khối ; 1,200,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 10 triệu đến 12 triệu/ xe

 4. Tp Quảng Ngãi
Tên Chành: Sài Gòn – Quảng Ngãi ( chành xe quảng ngãi )
Khoản cách tuyến: 850km
Thời gian xe chạy: 20 đến 25 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 2 đến 3 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 25 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Tp. Quy Nhơn – Phù Cát –Phù Mỹ - Tam Quan – Đức Phổ - Mộ Đức - Tp.Quảng Ngãi
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn, 34 tấn
Cước vận chuyển: 400,000đ/khối ; 1,500,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 14 triệu đến 18 triệu/ xe 

5. Tam Kỳ - Quảng Nam
Tên Chành: Sài Gòn – Tam Kỳ – Quảng Nam ( chành xe quảng nam )
Khoản cách tuyến: 530km
Thời gian xe chạy: 23 đến 25 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 2 đến 3 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 30 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Tp.Quy Nhơn, Tp.Quảng Ngãi, KCN Chu Lai, Núi Thành, Tp.Tam Kỳ
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn
Cước vận chuyển: 400,000đ/khối ; 1,500,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 14 triệu đến 18 triệu/ xe. 

6. Đà Nẵng
Tên Chành: Sài Gòn – Hội An – Đà Nẵng ( chành xe đà nẵng )
Khoản cách tuyến: 600km
Thời gian xe chạy: 24 đến 26 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 2 đến 3 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 30 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Tp.Quảng Ngãi, Tp.Tam Kỳ, Tp.Đà Nẵng
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn
Cước vận chuyển: 400,000đ/khối ; 1,500,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 16 triệu đến 18 triệu/ xe 

7. Huế
Tên Chành: Sài Gòn – Huế ( chành xe huế )
Khoản cách tuyến: 700km
Thời gian xe chạy: 24 đến 28 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 2 đến 3 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 30 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Quảng Nam – Đà Nẵng - Huê
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn
Cước vận chuyển: 450,000đ/khối ; 1,700,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 17 triệu đến 20 triệu/ xe 

8. Quảng Trị
Tên Chành: Sài Gòn – Đông Hà – Quảng Trị ( chành xe quảng trị )
Khoản cách tuyến: 800km
Thời gian xe chạy: 27 đến 30 tiếng
Thời gian xe giao hàng : 2 đến 3 ngày ( hàng ghép ), hàng bao xe giao trong vòng 32 giờ khi nhận hàng ( có cho người theo áp tải )
Trạm dừng: Tp.Đà Nẵng, Tp.Huế, Tp.Đông Hà, Huyện Do Linh
Loại xe vận chuyển: xe tải mui bạt 8 tấn, 11 tấn, 17 tấn
Cước vận chuyển: 500,000đ/khối ; 2,000,000đ/tấn ; hàng bao xe tùy trọng tải dao động từ 18 triệu đến 25 triệu/ xe